• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Narvik Hundeklubb har arrangert utstilling i mange år, i 1983 ble navnet Rallarutstillingen og siden da har vi behodt navnet Rallarutstillingen.

Rallarutstillingen er en nasjonal utstilling som har utstillere fra Finland, Sverige og Norge. I de siste årene har deltakerantallet vært på ca 500 hunder.

I tillegg til utstilling har det også vært arrangert valpeshow, lydighet, agility og karaktertest.

I 2016 består Rallarutstillingen av: Utstilling, valpeshow, lydighet og rallylydighet.

Vi har i de siste årene hatt et godt samarbeide med Norsk Berner Sennenhundklubb avd. Nord. Ved å samarbeide med annen klubb kan vi tilby våre utstillere to utstillinger på en helg.

Uttillingskomiteen:

Utstillingsleder:               Oddgeir Nergaard                                                                       Økonomiansvarlig:         Asle Wiik                                                                                      Dommeransvarlig:          Bodil Nergaard                                                             
Ringsekretær/skrivere: Trine Lise Strand                                               
Påmelding/sekretariat: Bodil Nergaard                                                                            Premieansvarlig:             Bente Nymoen                                                                                          Plassjef:                             Leif-Arne Olsen                                                                           Parkering/Inngang:         Johnny Sjåfjell                                                                             Kafe/Bevertning:             Rita Horne

Vedlegg:

      SPONSOR
​   Rallarutstilling
​         2017

         
                       
 Nå på Facebook

 


 Appellmerket
NHK kommer fra nå av å arrangere apellmerkeprøve med forhåndspåmelding. Ønsker du å prøve deg på appellmerket i lydighet, meld deg til leder LP
 
 
   Her finner du statuttene til
    "Årets Hund"

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS